torsdag 11 oktober 2012

Heroiska män och pålästa kvinnor…


Sofia Ståhle, Länsstyrelsen
… är en färsk rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapporten handlar om skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors företagande. På "Nu kliver vi framåt” blir det workshop med frågeställningar kring rapportens förslag.

Kvinnors och mäns intresse, vilja och lust att driva företag och arbeta för att företaget ska växa och utvecklas skiljer sig inte åt i någon större utsträckning, enligt undersökningen. I stället pekar den på skillnader i förutsättningarna för att driva företag.

 - De hinder som kvinnor möter i sitt företagande har vanligen inte något samband med hur de driver företaget. De beror i stället på att kvinnor är verksamma i andra branscher än män, med mer komplicerade strukturer som till exempel offentlig sektor. Då blir det lite tuffare, säger Sofia Ståhle handläggare på Länsstyrelsen.

Enligt rapporten finns också stora skillnader i samhällets syn på kvinnors och mäns företagande. Det finns många myter om att kvinnor har låga tillväxtambitioner och är mindre riskbenägna. Kvinnor vill utbilda sig och få råd om affärsutveckling och företagsekonomi medan deras manliga kollegor är mer storslagna i sina affärsidéer. Trots att kvinnorna är bättre förberedda ses männen som hjältarna.

- Det vill vi ändra på och därför satsar vi på att nå ut till kvinnor som driver företag både i stad och på landsbygd. Samtidigt vill vi också berätta om hur vi på Länsstyrelsen kan hjälpa till med olika stödåtgärder. Vi vet att fler kvinnor behövs som företagare för att Sverige ska bli konkurrenskraftigt internationellt, säger Sofia Ståhle.

Länsstyrelsen workshop leds av Gunilla Sterner som sammanställt rapporten och är sakkunnig i jämställdhet, Sofia Ståhle, handläggare på Landsbygd, samt Elsmari Fjällström och Katarina de Verdier båda utvecklingsledare på Tillväxtavdelningen.