onsdag 17 oktober 2012

Företagande – en förutsättning för välfärd


Centerpartiledaren och näringsministern Annie Lööf har sagt att ”Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass…”. På ”Nu kliver vi framåt” föreläser hon om hur företagande bidrar till samhällets välfärd.

Hur kan kvinnors företagande bidra till samhällets välfärd?


Trots att vi kunnat se en ökning av kvinnors företagande de senaste åren är det bara cirka en fjärdedel av alla företag som i dag drivs av kvinnor. Det visar på en stor outnyttjad potential. Genom att utnyttja den här potentialen kan vi få fler växande företag som finansierar en högre kvalitet i våra skolor och äldreboenden etc. Pengarna ramlar inte ner från himlen.


Finns det skillnader i mäns och kvinnors företagande? Förklara! / Vad, tror du, är de viktigaste drivkrafterna för kvinnliga företagsledare och entreprenörer?

Jag tror att det är som med bilkörning. Det går säkert att visa på skillnader mellan könen. Generellt tror jag ändå att det tenderar att överdrivas. Val av bransch spelar förmodligen större roll. Drivkraften hos en kvinna som är företagsledare måste liksom för en man vara att tjäna pengar och få lönsamhet i sin verksamhet.


Vad är ditt bästa tips till en kvinnlig entreprenör och företagare för att hon ska kunna affärsutveckla och skapa ett lönsamt och framgångsrikt företag?

Precis som inom politiken tror jag att det är bra att hitta en idé man brinner för. Sen är det förstås bra också att skaffa sig rätt kunskap och kontakter.


Hur kan du och regeringen stötta henne i det?

Grunden är ett gott näringsklimat. Det spelar ingen roll hur bra företagsidé du har om du inte kan få lönsamhet i det du håller på med. Regeringen kan bidra med exempelvis sänkta kostnader, RUT, valfrihetssystem och att göra det enklare att vara företagare. Jag tror också att det är viktigt att arbeta med attityder. Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. Det är av den anledningen regeringen utvecklat ett program för att just främja kvinnors företagande, bland annat genom ambassadörerna för kvinnors företagande.      


Vad vill du spontant säga om konferensen ”Nu kliver vi framåt”?

Precis som jag nämnde ovan tror jag att kunskap och kontakter är två viktiga nycklar till ett framgångsrikt företagande. Utifrån det perspektivet är det oerhört värdefullt att kunna mötas under sådana här former.