måndag 15 oktober 2012

Gränsöverskridande samarbeten utvecklar kommuner


- För att utveckla en kommun framgångsrikt måste vi hjälpas åt. Går det bra för näringslivet så går det bra för skolan och tvärt om. Allt hänger ihop!  Det säger Kristina Zetterström ny kommunchef i Vaxholm sedan i maj 2012.

Skola, omsorg, fritidsaktiviteter, lokaler, miljö, energi, bostäder, företagande… Kommunal politik och tjänsteutövning griper in i vår vardag på ett sätt som inte går att bortse från. I Vaxholm är dessutom kommunen den enskilt största arbetsgivaren på orten. Sedan ett par år ligger extra fokus på att förbättra dialogen med kommunens företagare. Bland annat genom ett visionsarbete och genom att samarbeta med företagarnätverket KLIVET, Kvinnligt ledarskap i Vaxholm som nu arrangerar konferensen ”Nu kliver vi framåt”.

- Det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med näringslivet. Samtidigt är vi ömsesidigt beroende av varandra, säger Kristina Zetterström.

Det finns många likheter mellan ledarskapet i privat och offentlig sektor menar Kristina Zetterström. Verksamheten ska drivas lönsamt och enligt budget och det finns ett stort ansvar för medarbetare och för utveckling. I en kommun är man ofta i minoritet som kvinnlig ledare men i majoritet som kvinnlig anställd. Vaxholm är ett undantag, där är alla i ledningsgruppen kvinnor utom en.

- För att en ledare ska lyckas måste hon vara tydlig, rak och resultatmedveten och tro på det hon gör, på så sätt är utmaningarna desamma för män och kvinnor. För att fler kvinnor ska komma fram som ledare är det viktig att vi hjälper fram varandra, säger Kristina Zetterström

Konferensen ”Nu kliver vi framåt” organiseras helt ideellt av företagarnätverket KLIVET, Kvinnligt ledarskap i Vaxholm, på initiativ från Vaxholms kommun.  Tanken från kommunens sida är att locka en publik från hela landet att besöka kommunen under vinterhalvåret och på så sätt upptäcka att Vaxholm är attraktivt och lätt tillgängligt året runt.

- Konferensen med alla sina tunga namn på talarlistan sätter verkligen Vaxholm på kartan, vilket är jättespännande. Sedan tycker jag förstås att det är extra roligt att konferensen vänder sig till just kvinnliga ledare. Vi behöver mötas och se att vi brottas med samma problematik oavsett branschtillhörighet, säger Kristina Zetterström