söndag 4 november 2012

Veckans gäst – Annicka Holmgren, ProXecutive Consultants


Tänk framåt – förbättra lönsamheten

En ledares arbetsdag fylls ofta av vardagliga problem och de stora besluten får då vänta, till senare. Men i kristid kan det vara avgörande för ett företags framtid att ha en väl genomarbetad strategi.

Annicka Holmgren, rådgivare på ProXecutive Consultants, tipsar här om hur du kan driva affärsutveckling och utveckla lönsamhet i din verksamhet:

Vad är det viktigaste för att ett företag inte ska stagnera enligt din mening?
Oavsett ett företags storlek så är det viktigt att våga fatta beslut om framtiden.

Kan du ge några exempel på beslut som är viktiga att ta?
Det gäller att lyfta blicken och vidga vyerna, det vill säga att nå utanför aktuell referensram och därigenom tänka nytt. Marknader, försäljningskanaler, produkter och tjänster bör ständigt utvärderas. Ibland måste du också fatta defensiva beslut som handlar om att anpassa verksamheten till rådande konjunktur. Det är viktigt att känna av omvärlden och agera utifrån det.

Hur kan ekonomifunktionen hjälpa ett företag att bli lönsamt?
Det är mycket viktigt att arbeta med kommunikation och gränsöverskridande samarbeten till exempel mellan ekonomi och it eller ekonomi och försäljning.  Fortfarande är det många som inte förstår hur deras arbete påverkar andra i samma organisation. För ekonomifunktionen handlar det om att vara delaktig i strategiska beslut. Både formella och informella samarbeten påverkar verksamhetsstyrningen.

… och kommunikationen?
Det är viktigt att få fram bra beslutsunderlag och rapportverktyg för att till exempel mäta marginaler och därigenom kunna styra verksamheten, i det här fallet säljprocessen. Bra beslutsunderlag behövs för att ekonomifunktionen ska kunna verka proaktivt och få förståelse för verksamheten och dess utmaningar. Då kan korrekta analyser göras och ledningen vet bättre vad företaget ska satsa på och vad som kan väljas bort.

Vad tror du driver människor som är företagare och verksamhetsledare?
En entreprenör drivs i grunden av utmaning, förändring och av att se frukten av sitt företagande. Hon eller han vill vara en aktiv del av samhället.

Annicka Holmgrens bästa tips till företagare och ledare
1. Lyft blicken från det dagliga och arbeta strategiskt. Se framåt!
2. Analysera din omvärld både externt och internt och koppla ihop det med beslutsfattande.
3. Var inte rädd för förändring. Se möjligheterna!
4. Har du inte kompetensen internt så sök den utanför huset!

Annika Holmgren är rådgivare på ProXecutive Consultants och arbetar främst som ekonomichef att hyra med inriktning på frågor inom processutveckling och verksamhetsstyrning. Du kan träffa henne på konferensen ”Nu kliver vi framåt” den 15 november.